Γιατί τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε αφορούν όλους μας.

Μοιράσου το

Τον Απρίλιο του 2002 θυμάμαι το 1 ο στάδιο μεταρρύθμισης με τους Φορολογικούς μηχανισμούς και την κατάργηση των θεωρήσεων (τρύπημα) των στοιχείων που εκδίδονταν μηχανογραφικά.

Το ανομοιογενές περιβάλλον προσαρμογής που ήταν οι υπολογιστές με
λειτουργικό dos και έπρεπε να αλλάξουν σε λειτουργικό windows, η προβληματική και περιορισμένη πρόσβαση στο internet, καθώς και τα πανάκριβα – πολύπλοκα προγράμματα τιμολόγησης δεν προσφέρονταν για την εφαρμογή του μέτρου στην πλήρη διάστασή του που ήταν οι φορολογικοί μηχανισμοί να προσαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις και να
αποστέλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Το θετικό που άφησαν πίσω οι φορολογικοί μηχανισμοί ήταν οι χαμένες εργατοώρες από την κατάργηση της θεώρησης χωρίς όμως η χρήση τους να διευκολύνουν τον απομακρυσμένο έλεγχο παρά μόνο τον επιτόπιο.

Το 2020 η τεχνολογία και οι υποδομές όπως το σταθερό internet και η πρόσβαση σε αυτό αλλά και το κόστος της μηχανογράφησης εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων να ξεκινάει ελάχιστο κόστος και χρόνο προσαρμογής, συνδράμουν και καθιστούν πλέον εφικτή την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων από τις επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω της πλατφόρμας myDATA.
Για την ωρίμανση αυτή, που καθιστά εφικτή την online ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους, έχουν συνδράμει:
 Η Α.Α.Δ.Ε με το υποστηρικτικό της προφίλ και τον τρόπο επικοινωνίας με την πλατφόρμα, μέσα από τις προδιαγραφές έδωσε σε όλους εμάς τους
κατασκευαστές λογισμικού ανοικτά στο site www.aade/mydata στο τέλος του 2019.
 Η συμβολή των Επιμελητηρίων και Συλλόγων στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.
 Ο ήδη εκσυγχρονισμός στους κλάδους των Ελ. επαγγελματιών που απαιτεί
υπολογιστή και internet πριν την υλοποίηση του μέτρου (Λογιστικά γραφεία – Μηχανικοί που ήδη έχουν CAD εφαρμογές, Ιατροί που ήδη έχουν εξοπλισμό για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συνεργεία που έχουν ήδη λογισμικό για εύρεση ανταλλακτικών, υδραυλικοί – ηλεκτρολόγοι που εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά- μικρές πανσιόν και ενοικιαζόμενα που έχουν ήδη εφαρμογές booking κοκ.
 Οι μειωμένες τιμές από τις εταιρείες πληροφορικής στα λογισμικά εμπορικής διαχείρισης και εύκολη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και των λογιστικών πακέτων εφόσον τις προδιαγραφές τις έδωσε η Α.Α.Δ.Ε .
 Το ομοιογενές περιβάλλον που προσφέρει το API της Α.Α.Δ.Ε το οποίο δίνει την επιλογή στην επιχείρηση να επιλέξει όποια εφαρμογή θέλει, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές αποστολής στην myDATA για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Όλο το έργο ήταν πολύπλοκο αλλά όπως το έζησα καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του κατά την προσαρμογή της εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης και τιμολόγησης i-spirit, για την ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA, αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι οι μηχανογραφημένοι χρήστες, επιχειρήσεις και λογιστές, δεν θα χρειαστεί να μάθουν μια
πολύπλοκή πλατφόρμα αλλά θα χειρίζονται μέσα από το οικείο περιβάλλον των εφαρμογής τους, όλη την διαδικασία έκδοσης και ενημέρωσης πωλήσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η διόρθωση του λάθους είναι απλή και εφικτή επίσης μέσα από την εφαρμογή.

Νικόλαος Σπυρόπουλος coFounder i-spirit Software