Με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων οι έλεγχοι της Εφορίας

Μοιράσου το

Η ΑΑ∆Ε περνά από κόσκινο τα στοιχεία που δίνουν οι φορολογούµενοι στο myDATA

Νέους αλγόριθµους για να τρέξουν οι ψηφιακοί µελλοντικοί έλεγχοι στις
επιχειρήσεις σχεδιάζουν οι επιτελείς της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο πακτωλός πληροφοριών
που συλλέγει η ΑΑ∆Ε από το myDATA καθιστά άχρηστους τους παλαιούς «παραδοσιακούς» ελέγχους και επιτρέπει νέου τύπου έρευνες και διασταυρώσεις.
Από πέρυσι µέχρι και σήµερα 979.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν αποστείλει οι ίδιοι στην
ΑΑ∆Ε 901.750.000 παραστατικά τιµολόγησης αγαθών και υπηρεσιών, για τζίρους αξίας άνω του µισού τρισεκατοµµυρίου ευρώ! Οι αριθµοί αυτοί θα αυξηθούν κι άλλο, αφού µέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει οι επιτηδευµατίες να αποστείλουν αναδροµικά στο myDATA τα παραστατικά που εξέδωσαν για όλες τις συναλλαγές του 2021.
Με τον τρόπο αυτό κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο ελέγχων «παλαιού τύπου», που περνά οριστικά πια στην Ιστορία
και ήταν γνωστό ως «συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων πελατών-προµηθευτών» – πιο απλά «ΜΥΦ». Οι νέοι
αλγόριθµοι ελέγχου δεν έχουν καµία σχέση πλέον µε όσα ίσχυαν µέχρι χθες: δεν θα επιλέγονται για «όχληση» (όπως
ως τώρα συνέβαινε) µόνο όσοι ήταν µεν συνεπείς αλλά αρχίζουν να «κοκκινίζουν», να µην υποβάλλουν δηλώσεις ή
να καθυστερούν πληρωµές. Ούτε θα µπαίνουν πλέον απλώς δίπλα-δίπλα τα τιµολόγια για να γίνει αντιπαραβολή.

Τα «καµπανάκια»
Τα κριτήρια που φέρνουν πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε έναν µελλοντικό έλεγχο
αποτυπώνονται στην πληθώρα των πληροφοριών που συγκεντρώνει και αποστέλλει η πλατφόρµα myDATA στην
ΑΑ∆Ε.
Αν και στο επιχειρησιακό σχέδιό της η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αποφεύγει να το φωνάζει -µέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η µετάβαση στο νέο ψηφιακό καθεστώς- το µέλλον είναι ήδη εδώ! Και προβλέπει ξεκάθαρα:
■Επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδοµένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (MyDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς.
■Αξιοποίηση έµµεσων τεχνικών ελέγχου. Ηδη εκδόθηκαν
και σχετικές εγκύκλιοι µε «οδηγίες για τον έµµεσο τρόπο προσδιορισµού του εισοδήµατος και την εφαρµογή των µεθόδων έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση άνω των 900 ελεγκτών στις έµµεσες τεχνικές ελέγχου».
■ Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που
επιλέγονται προς έλεγχο (…) µέσω της ηλεκτρονικής τιµολόγησης των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) και των online
ταµειακών µηχανών «που ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών» και επιτρέπουν «διαβίβαση των παραστατικών σε πραγµατικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone)».

Follow the money
Ακόµα και «αθώες» πληροφορίες που ζητά η πλατφόρµα myDATA αλλά πολλοί συµπληρώνουν ίσως κάπως απερίσκεπτα µπαίνουν ήδη στην «κληρωτίδα» των µελλοντικών ελέγχων. Ζητούνται έτσι, για παράδειγµα, στοιχεία εξόφλησης (µε µετρητά, έµβασµα, κάρτα ή επί πιστώσει) ή άλλα στοιχεία, τα οποία αποτελούν ειδικό κεφάλαιο στα MyDATA (Κωδ. 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από τον Λήπτη).

Τυχόν αβλεψία µπορεί να κοστίσει πολλά στους νοµοταγείς.

Οπως παρατηρεί ο κ. Νίκος Σπυρόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της i-Spirit Software Solutions που ειδικεύεται στις ψηφιακές λύσεις για θέµατα myDATA «ακόµα και απλογραφικά βιβλία εσόδων-εξόδων αν τηρεί κάποιος ελεύθερος επαγγελµατίας θα πρέπει πλέον να αποδείξει ότι έγινε πραγµατικά η συναλλαγή, ότι εισπράχθηκε η αµοιβή του, µε ποιον τρόπο κ.λπ.».


Τα στοιχεία αυτά τα διαθέτει πλέον άµεσα η ΑΑ∆Ε από τα πρωτογενή στοιχεία που της αποστέλλουν οι ίδιες οι
επιχειρήσεις. Αν όµως επιλεγούν για έλεγχο επειδή, ενώ επικαλούνται πληρωµές µε µετρητά, δέχονται σωρηδόν
εµβάσµατα από τρίτους στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους, θα πρέπει να ανατρέψουν όσα δήλωσαν ως τότε και να δικαιολογήσουν ένα προς ένα τα ποσά που περνούν από τους λογαριασµούς τους.
Είναι προφανές ότι αυτή η καταγραφή αρχείου ανά συναλλαγή απαιτεί ειδική µηχανογραφική υποστήριξη,
αφού µε κόστος, π.χ., 50-80 ευρώ ένα λογιστικό γραφείο δεν µπορεί να προσφέρει και πλήρη… χρηµατοοικονοµική
ανάλυση στον ελεύθερο επαγγελµατία, γιατρό ή δικηγόρο κ.λπ., για τα έσοδα και έξοδά του.
Στα διαθέσιµα στοιχεία, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος συµπεριλαµβάνονται επίσης, ενδεικτικά, στοιχεία
και πληροφορίες που διαθέτει η φορολογική διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες
λειτουργίας του νοµικού προσώπου/νοµικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τέτοια στοιχεία µπορούν να είναι οι αγορές, οι πωλήσεις και το µεικτό κέρδος που εµφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ύψος των αµοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση, η πελατεία, το µεικτό κέρδος που προκύπτει από οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται µε βάση ιδίως τον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα µέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και την ειδικότητα και τον επιστηµονικό τίτλο κατά περίπτωση, το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης, κάθε επιχειρηµατική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα αυτών.
Τέτοια στοιχεία αποτυπώνονται και διαβιβάζονται πλέον online µαζικά στην ΑΑ∆Ε, λαµβάνουν έναν Μοναδικό Αριθµό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) και δεν σβήνονται από τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης µέχρι νεωτέρας…