Οδηγίες για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το μητρώο της Α.Α.Δ.Ε

MYDATA FINDBIZZ
Μοιράσου το

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο : Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας

Στη σελίδα:

https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg

της Α.Α.Δ.Ε., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. με τους κωδικούς taxis της εταιρίας.

Βήμα 2ο : Δημιουργία Κωδικών . 

Στη σελίδα: 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Κάνετε login με τους κωδικούς εξουσιοδότησης του taxis (λογιστής ή εκπρόσωπος) και επιλέγετε υποχρεωτικά το ρόλο “εκπρόσωπος νομικού προσώπου” για την εταιρία που θέλετε να δημιουργήσετε τους κωδικούς.

Βήμα 3ο:

Οι κωδικοί που θα παραχθούν στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, στην συνέχεια πρέπει να αποθηκευτούν στην εφαρμογή σας.

Σημεία προσοχής

Σε περίπτωση που η οντότητα είναι επιτηδευματίας, στο Βημα 1 και το Βήμα 2 κάνουμε είσοδο στις παραπάνω σελίδες με τους κωδικούς taxis του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που η οντότητα είναι επιχείρηση, στο Βήμα 1 κάνουμε είσοδο με τους κωδικούς taxis της οντότητας (νομικού προσώπου) και στο Βήμα 2 κάνουμε είσοδο με τους κωδικούς taxis του φυσικού προσώπου – αντιπροσώπου.

Σπυρόπουλος Νικόλαος coFounder i-spirit Software

Πηγή