Οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές δεν χρειάζεται να αποκτήσουν ένα subscription key για κάθε οντότητα στην myDATA

mydata i-spirit software
Μοιράσου το

Οι εξουσιοδοτημένες οντότητες ( λογιστές) δεν χρειάζεται να αποκτήσουν ένα subscription key για κάθε οντότητα (πελάτη τους) που τους έχει εξουσιοδοτήσει για να διαβιβάζουν μέσω των κλήσεων του REST API.
Ο διαχωρισμός γίνεται από το Α.Φ.Μ. της οντότητας/επιχείρησης που περιέχεται στη σύνοψη και τη σχέση εξουσιοδότησης μεταξύ εξουσιοδοτούμενου (π.χ. λογιστή) και οντότητας/επιχείρησης.

Παραδείγματα
Από την λογιστική εφαρμογή του λογιστή μπορούν να γίνουν για λογαριασμό μιας επιχείρησης (οντότητας αναφοράς) από τρίτο άτομο (εξουσιοδοτημένο λογιστή):

Αποστολής Χαρακτηρισμού εσόδων
Αποστολής Χαρακτηρισμού εξόδου
Αποστολή Ακύρωσης χωρίς επαναϋποβολή


Από την καταχωρητική φόρμα για να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών μέσω απεικόνισης παραστατικών γίνεται Είσοδος με τους κωδικούς taxis του λογιστή και επιλογή φορολογούμενου ώς λογιστής.

Πρόταση και σημεία προσοχής για την δημιουργία subscription KEY

  • ΔΕΝ επιλέγουμε το user name και password να είναι ίδια με το user name μας και pasword του taxisnet ή και άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε 
  • Δεν επιλέγουμε ως user name τον ΑΦΜ μας.
  • Επιλέγουμε  για το password Λατινικά, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό γράμμα, αριθμούς και ένα σύμβολο με ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες. 
  • Δεν βάζουμε δεύτερη φορά το ίδιο user name και email στην δημιουργία κωδικών (πχ για το υποκατάστημα) 
  • Επιβεβαιώνουμε ότι το email που έχουμε βάλει λειτουργεί. Μια δοκιμή είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από δικό μας λογαριασμό στο email αυτό ώστε να δούμε αν επιστρέψει λάθος. 

Σε περίπτωση που δημιουργούμε subscription keys για λογαριασμό νομικού προσώπου, προτείνουμε να τα δημιουργεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης η ο λογιστής.

Για την σωστή διαχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων από λογιστές και λογιστικά γραφεία, που διενεργούν εργασίες για λογαριασμό των πελατών τους, προτείνομε το 1ο βήμα να είναι η αίτηση για εξουσιοδότηση «διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων» από το taxis και εφεξής οι εργασίες για τα ηλεκτρονικά βιβλία της οντότητας να να διενεργούνται με «Επιλογή φορολογούμενου».

Σχετικά Video Βοήθειας

Δημιουργία subscription Key
Εγγραφές στην Ειδική φόρμα Καταχώρησης (Ε.Φο.Κατ).
Ο Αντώνης Ντίνος από την Α.Α.Δ.Ε αναλύει την Α.1138/2020