Εξουσιοδότηση λογιστή για τα ηλεκτρονικά βιβλία

mydata λογιστής
Μοιράσου το

Aπό τον λογαριασμό του Taxis με τους κωδικούς εισόδου της επιχείρησης ή του Ελεύθερου επαγγελματία εξουσιοδοτούμε τον λογιστή για την «Διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων»

Μερικά συμπεράσματα

1.Η διαχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων #myDATA από τον λογιστή αφορά σε: ελέγχους, χαρακτηρισμούς καθώς και «άμεσες» καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών, για όσους λογιστές επιλέξουν να τηρούν τα πρώην απλογραφικά βιβλία των πελατών τους από την 01/01/2021 , στα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.

2.Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων #myDATA από την πλευρά των πωλήσεων που γίνεται από τα εμπορικά / λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP), απαιτείται η δημιουργία των κωδικών από την οντότητα μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης και ειδικότερα από την Εγγραφή στο myDATA REST API

3.Η οντότητα που χρησιμοποιεί την σύνδεση εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP), οι προσφερόμενες λειτουργίες αυτοματοποιημένης διασύνδεσης, είναι:

  1. Αποστολή δεδομένων για τα παραστατικά που εκδίδει. Από την οντότητα (την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία)
  2. Αποστολή χαρακτηρισμών εσόδων που αφορούν τα παραστατικά που εκδίδει. Από την οντότητα
  3. Λήψη δεδομένων όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για αυτήν και έχουν διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες στην ΑΑΔΕ. (Οντότητα και λογιστής)
  4. Αποστολή δεδομένων χαρακτηρισμών εξόδων στην ΑΑΔΕ.(Λογιστής)

Οι εμπορικές εφαρμογές και οι ταμειακές μηχανές μπορούν να αποστέλλουν πωλήσεις και χαρακτηρισμούς δηλαδή το 3.1 και το 3.2.

Ο εξουσιοδοτημένος λογιστής μπορεί να ολοκληρώνει τις ενέργειες για το 3.3 και το 3.4 ή από τα δικά του λογιστικά πακέτα προγράμματα ή σε περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία απευθείας στα ηλεκτρονικά βιβλία του myDATA.

Οι χρόνοι και οι προθεσμίες για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, προσαρμόστηκαν με τηνΑ1227/09/10/2020 απόφαση, που τροποποιεί την Α1138/12/06/2020.

Πηγή