Από 1.11.2020 όσες επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις με μη αναβαθμισμένο ΦΗΜ διαπράττουν παράβαση

ics algobox net 2
Μοιράσου το

Η Α.Α.Δ.Ε στέλνει το παρακάτω μήνυμα στις οντότητες που εκδίδουν λιανικές πωλήσεις με πρόγραμμα και φορολογικό μηχανισμό ή από ταμειακή μηχανή.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά από σοβαρές κυρώσεις εφόσον εκδίδουν παραστατικά από μη αναβαθμισμένους μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές.

Τα μη αναβαθμισμένα εργαλεία της φορολογικής διοίκησης (ΦΗΜ και ΦΤΜ) το κράτος τα αλλάζει με νόμο που είναι γνωστός από το τις αρχές του 2020 (A1024/20).

Οι αναβαθμίσεις στα παλαιά συστήματα ΦΗΜ και ΦΤΜ γίνονται για 2 λόγους

  1. Μπορούν να αλλοιώσουν τα δεδομένα τους (Ζ)
  2. Δεν αποστέλλουν δεδομένα στα Ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA

Το σχετικό μήνυμα έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αποδέκτης: ………………: …………………, Username: ………………….

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΔΗΜΕ ΚΑΙ ΕΑΦΔΣΣ (Φ.Η.Μ.)

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A1024/20) αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ,ΠΟΛ 122012 καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31-10-2020. Της αναβαθμίσεως εξαιρούνται οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι Φ.Η.Μ. πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις με QR code και να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε ρυθμιζόμενα από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone.

Επισημαίνεται ότι, από την 1-11-2020 και εξής, έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ. των συγκεκριμένων κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτών παράβαση των σχετικών διατάξεων του  ν4174/13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Για θέματα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 213-1621133, 09:00 – 15:00.
  2. Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Δείτε τα Επαγγέλματα που εκδίδουν λιανικές συναλλαγές χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού και φορολογικής ταμειακής μηχανής