Τεχνικές προδιαγραφές myDATA xml ανά τύπο παραστατικού.

aade.gr/mydata
Μοιράσου το

Για την επικοινωνία των λογιστικών / εμπορικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA διατίθεται μία διεπαφή REST API που διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις απαντήσεις μεταξύ των δύο εφαρμογών.

Η διεπαφή REST API της myDATA έχει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους, ώστε αυτά να ενημερώνουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία αυτόματα.

Στην σελίδα www.aade.gr/myData/prodiagrafes, αναρτήθηκαν πρίν από λίγα λεπτά τα παραδείγματα xml για τις περισσότερες σύνθετες περιπτώσεις αποστολής πωλήσεων από τις επιχειρήσεις στην πλατφόρμα ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων,.

 1. Tιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  {σχετικό το SampleXML_1.1 (ΤΙΜ-ΠΩΛΗΣΗΣ_ΑΥΤΟΤΙΜ).xml}
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.1_taxes_per_invoice (ΤΙΜ-ΠΩΛΗΣΗΣ).xml}
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.1_taxes_per_line (ΤΙΜ-ΠΩΛΗΣΗΣ).xml}
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.1_taxes_per_line (ΤΙΜ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ).xml}
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.1_taxes_per_line (ΤΙΜ-ΠΩΛΗΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΤΟ).xml}
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.4 (ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΡΙΤΩΝ).xml}
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων – Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.5_taxes_per_line (ΤΙΜ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ).xml}
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων – Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού {σχετικό το SampleXML_1.5_taxes_per_invoice (ΤΙΜ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ).xml}
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού {σχετικό το SampleXML_2.1_taxes_per_invoice (Τ.Π.Υ).xml}
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού {σχετικό το SampleXML_2.1_taxes_per_line (Τ.Π.Υ).xml}
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο {σχετικό το SampleXML_5_1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ).xml}
 12. Τιμολόγιο – Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις {σχετικό το SampleXML_14_1 (ΤΙΜ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ).xml}
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού {σχετικό το SampleXML_17.1_taxes_per_invoice  (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ).xml}
 14. Αποσβέσεις {σχετικό το SampleXML_17_2 (ΤΙΜ -ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ).xml}