Παράδειγμα για την αποστολή των πωλήσεων στην πλατφόρμα myDATA για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ μέσα από εφαρμογή

i-spirit software
Ενημέρωση myDATA
Μοιράσου το

Οι εφαρμογές που έχουν συμμορφωθεί με την τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP της Α.Α.Δ.Ε , μπορούν να ενημερώνουν απευθείας τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Παρουσίαση αποστολής δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε μέσα από εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, i-spirit.

Χρόνος αποστολής πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε από την επιχείρηση

Λιανικές πωλήσεις (Γενικός κανόνας) Από την 01/10/2020(που ξεκινάει το μέτρο) έως την 31/12/2020 μια φορά τον μήνα και από την 01/01/2021 κατά την έκδοση και ανά απόδειξη.

Χονδρικές πωλήσεις (Γενικός κανόνας) Έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα