Τι πρέπει να κάνουν τα επαγγέλματα που απαλλάσσονται από την χρήση ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού και παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Mydata
Μοιράσου το

Ένα μεγάλο μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μερικά από τα επαγγέλματα αυτά είναι:

  • Ιατροί- Πολυιατρεία
  • Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες και συναφή
  • Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Λογιστικά γραφεία
  • Παραϊατρικά επαγγέλματα
  • Parking
  • Ξενοδοχεία – Πανσιόν – ενοικιαζόμενα και χώροι διαμονής
  • Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια
  • Σύνολο επαγγελμάτων που απαλλάσσονται

Αυτά τα επαγγέλματα μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20.

Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.

Παράδειγμα ένας Ιατρός αν κάνει τζίρο 48.000€ με μέσο όρο απόδειξης 30€, θα εκδώσει 1.600 αποδείξεις που θα πρέπει σε πραγματικό χρόνο να τις καταχωρεί στην Α.Α.Δ.Ε ώστε να είναι σύννομος ένα parking το ίδιο κοκ.

Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια ενός προγράμματος έκδοσης αποδείξεων, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές αποστολής στην Α.Α.Δ.Ε, είναι απαραίτητη, ακόμα και ο τζίρος τους να είναι κάτω από 50.000€ που επιτρέπει την χρήση της δωρεάν φόρμας καταχώρησης που προσφέρει η Α.Α.Δ.Ε.

Είμαστε πραγματικά έτοιμοι για αυτήν την μεταρρύθμιση;

Ακόμα και να προμηθευτούν αυτά τα επαγγέλματα πρόγραμμα έκδοσης αποδείξεων κατά το 90+%, και αν φανταστούμε ότι χρειάζονται μέση εκπαίδευση και εγκατάσταση για την χρήση του 1 με 2 ώρες ώρα θα χρειαστούν 500.000 με 1.000.000 ώρες.

Έως σήμερα, παρ όλες τις ανακοινώσεις που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο από την Α.Α.Δ.Ε, πα ρόλους τους νόμους που έχουν ανακοινωθεί εδώ και 2 τουλάχιστον χρόνια, παρόλα τα μέτρα και τις κυρώσεις που έχουν ανακοινωθεί τα επαγγέλματα αυτά παραμένουν χειρόγραφα.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με την Α1138/20 η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ξεκινάει την 01/10/2020 δηλαδή σε 37 ημέρες από σήμερα.

Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.