MyDATA : Ο διακριτός και απαραίτητος ρόλος του σύγχρονου λογιστή

Μιχάλης Πόλυγγερ
Μοιράσου το

Από το άρθρο του Μιχάλη Πόλυγγερ στο Newmoney

Διαχρονικά το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά λύσεις σχετικά με την πληροφόρηση που θέλει να λαμβάνει για το ύψος των εσόδων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. 

Ο στόχος είναι η δικαιότερη φορολόγηση που με την σειρά της θα συμβάλει στην κατανομή των πόρων που έρχονται από άμεσους και έμμεσους φόρους έτσι ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες του Κρατικού Προυπολογισμού (μισθοί συντάξεις κοκ) και οι παροχές που επιστρέφονται στους Έλληνες πολίτες.

Μετά από πολλά «άγονα» χρόνια το Υ.Ο μέσω της Α.Α.Δ.Ε το 2019 ανακοίνωσε την δημιουργία και εφαρμογή του εγχειρήματος των ηλεκτρονικών φορολογικών βιβλίων, έτσι ώστε τα βιβλία των επιχειρήσεων να τηρούνται πλέον ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «myDATA» και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.
Δηλαδή: Οι επιχειρήσεις – οντότητες θα ενημερώνουν τα έσοδα- πωλήσεις τους στην πλατφόρμα, μέσω εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης και ταμειακών μηχανών.

Παράλληλα όπου απαιτείται φορολογικός μηχανισμός, έχει προβλεφθεί και η ψηφιακή ηλεκτρονική σήμανση (ΥΠΑΗΕΣ) από τους Παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συνεπώς, μεγάλο πλήθος των αγορών – εξόδων θα ενημερώνεται αυτόματα στα βιβλία του λήπτη, τα οποία θα «αναμένουν» τον χαρακτηρισμό και οριστικοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο, πιστοποιημένο, αδειούχο λογιστή – φοροτεχνικό.

Οι δε λοιπές δαπάνες (λιανικές , αγορές εξωτερικού κ.λ.π) καθώς και οι υπόλοιπες τακτοποιητικές εγγραφές θα καταχωρούνται με τον παραδοσιακό τρόπο ή απευθείας στην πλατφόρμα myDATA.

Επιπλέον με την προαναφερόμενη διαδικασία μια σειρά δηλωτικών υποχρεώσεων (Φ.Π.Α, Ε3 κλπ), θα προ- συμπληρώνονται αυτόματα και θα παρέχεται η δυνατότητα αποφυγής ελλιπών ή λανθασμένων καταχωρήσεων ή ακόμη και απώλειας παραστατικών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου (παραλαβή, τακτοποίηση παραστατικών σε φυσική μορφή, καταχώρηση, έλεγχος, ασφυκτικές προθεσμίες).

Αυτό ουδόλως σημαίνει ότι η δουλειά του πιστοποιημένου οικονομολόγου – φοροτέχνη μειώνεται.  Αντίθετα με την πλήρη αυτοματοποίηση αποσβένεται ο χρόνος σε όφελος του ποιοτικού ελέγχου και εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες πρακτικές της επιστήμης της λογιστικής και της φορολογίας. Έτσι ο λογιστής υπηρετεί κάτω από καλύτερες συνθήκες το συμφέρον της επιχείρησης αφενός και διασφαλίζει τα δημόσια έσοδα αφετέρου προτείνοντας τις καταλληλότερες λύσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Αυτή είναι και η πεμπτουσία του περιεχομένου του διακριτού ρόλου του σύγχρονου λογιστή στην νέα φάση, ο οποίος απαλλάσσεται σε ένα μεγάλο ποσοστό από τον διεκπεραιωτικό του ρόλο κα μετατρέπεται σε σύμβουλο – προστάτη της επιχείρησης αλλά και θεματοφύλακα των κρατικών εσόδων.

Είναι λοιπόν η κατάλληλη χρονική στιγμή όπου πιστοποιείται η αναγκαιότητα όχι μόνο της ύπαρξής του αλλά και η υποχρέωση εξέλιξής του ώστε να επιλεγεί για την κατάλληλη θέση και να αμειφθεί για την ποιότητα του περιεχομένου της δουλειάς του και όχι για την ποσότητα και το πλήθος διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων.

Όλα αυτά ασφαλώς θα αποδεικνύονται στην πράξη και θα κρίνεται η επάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον φορολογικό έλεγχο. Αυτός θα είναι ο σύγχρονος λογιστής της επόμενης ημέρας επάνω στην δουλειά του οποίου θα βασιστεί η αγορά.

Φυσικά και ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος για όλους. Θα είναι όμως η ευκαιρία για ανέλιξη που θα προκύπτει μέσα από την αναγκαιότητα της επιχείρησης για επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη με κριτήριο την επιστημονικότητα του και όχι την λογική της «ήσσονος αμοιβής» που αποφέρει μόνο «κινδύνους» και «πρόστιμα».

Από την άλλη οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να εκσυγχρονιστούν αναβαθμίζοντας τις υποδομές τους προκειμένου να εναρμονιστούν και να παρακολουθήσουν την νέα πραγματικότητα. Το κόστος θα είναι χαμηλό και άμεσα αποσβέσιμο.

Η μεγαλύτερη επένδυση είναι ήδη υφιστάμενη από την πολιτεία μέσω της Α.Α.Δ.Ε και είναι αυτή καθαυτή η εφαρμογή myDATA που παρέχει μια πλήρη ηλεκτρονική απεικόνιση σε ένα αναλυτικό φορολογικό βιβλίο όπου εμφανίζονται οι συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα.

Ο σύγχρονος λογιστής επεμβαίνει, ενημερώνεται άμεσα και επεξεργάζεται σημαντικές πληροφορίες, χαρακτηρίζει ή διορθώνει το είδος της συναλλαγής, πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο αν ο εκδότης – αντισυμβαλλόμενος έχει δηλώσει τα παραστατικά του και αν ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει. Έτσι όλες αυτές τις πληροφορίες στο σύνολό τους μόνο ο σύγχρονος λογιστής μπορεί να τις διαχειριστεί προς όφελος του εντολέα του αλλά και της Πολιτείας.

Ωστόσο το myDATA είναι ένα μέτρο, εγχείρημα που δεν αφορά μόνο τους λογιστές και τις επιχειρήσεις αλλά το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Διαχρονικά οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι Μ.μ.Ε έχουν κληθεί να συνεισφέρουν σημαντικά στα κρατικά έσοδα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτών προέρχεται από την απόδοση του Φ.Π.Α μέσω των επιχειρήσεων που ουσιαστικά λειτουργούν σαν άμισθοι φοροεισπράκτορες.

Όμως ο φόρος αυτός σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι μέρος των εσόδων της επιχείρησης. Οι καταναλωτές Έλληνες πολίτες τον καταβάλουν αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις τον εισπράττουν για λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου και δυνητικά εκπίπτουν ένα μέρος του μέσω των παραγωγικών τους δαπανών.

Από την άλλη μεριά το εγχείρημα myDATA υλοποιείται από το δημόσιο με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο στόχος είναι τα χρήματα αυτών των φόρων να εισπράττονται στο σύνολό τους και να επιστρέφουν στους φορολογούμενους μέσω παροχών και άσκησης κοινωνικών πολιτικών. Οι εποχές των «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών , των πλαστών τιμολογίων και των εικονικών εταιρειών θα ανήκουν ανεπιστρεπτί στο παρελθόν πολύ σύντομα.

Αυτό θα γίνει μέσω του myDATA και το περίσσευμα που θα προκύψει θα επιτρέψει στην Πολιτεία να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες μέσω κοινωνικής πολιτικής και στις επιχειρήσεις μέσω μείωσης των φόρων που θα κάνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ανταγωνιστικότερα και θα μεγαλώσουν το Α.Ε.Π μας.

Τέλος το «αδηφάγο» Δημόσιο θα μειώσει τα κόστη του, θα εξοικονομήσει πόρους μειώνοντας το μέγεθος του ελεγκτικού μηχανισμού και έτσι θα περιοριστούν τα φαινόμενα της πλήρους ανομίας αλλά και του εκβιασμού.
Θα τείνουμε να διάγουμε σε ένα περιβάλλον φορολογικής διαφάνειας, ισονομίας και ισοδικίας χωρίς αποκλεισμούς.

Τελειώνοντας καταθέτω το συμπέρασμά μου που δεν είναι άλλο από το ότι ο Σύγχρονος Λογιστής, η Επιχείρηση αλλά και ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να δουν θετικά το μέτρο του εκσυγχρονισμού και των ηλεκτρονικών βιβλίων ενώ η Πολιτεία με την σειρά της και με την συνέργεια των επιστημονικών φορέων πρέπει να παράσχει τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα και βήματα υλοποίησης ώστε το έργο να πετύχει.
Η ώρα ήρθε!

Ο Μιχάλης Πόλυγγερ είναι Οικονομολόγος Φοροτεχνικός , Γ.Δ/ντης Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, εκλεγμένο μέλος ΣτΑ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας www.megafinan.gr