Ένα άρθρο αντιληπτό και κατανοητό για τα ηλεκτρονικά Βιβλία της εφορίας.

mydata AADE
Μοιράσου το

Περιέχει το απόσπασμα δήλωσης του Μιχάλη Πόλυγγερ στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής 09 08 2020 στο άρθρο του Κώστα Πλάντζου.

Αμέσως µμετά τις διακοπές δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα κληθούν να εξοικειωθούν µε το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να αναζητήσουν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές µε τις οποίες από τον Οκτώβριο θα πρέπει να δηλώνουν όχι µόνο το ύψος των εσόδων τους, αλλά και το είδος των πωλήσεων κάθε μήνα.

Νέα εποχή στις σχέσεις επιχειρήσεων, εμπόρων και επαγγελματιών µε την Εφορία. Μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, τα παραδοσιακά χειρόγραφα λογιστικά βιβλία Εσόδων – Εξόδων περνούν σταδιακά στο παρελθόν. Το 1950 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής τους, αλλά από το 2020 τη θέση τους παίρνουν ηλεκτρονικές πλατφόρµες και νέου τύπου λογισµικά, που θα αποστέλλουν τα στοιχεία Εσόδων – Εξόδων στους servers της ΑΑ∆Ε. Ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά οι µμεγάλες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ευθύς µόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες θα κληθούν να εξοικειωθούν άµεσα µε το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να αναζητήσουν τις ηλεκτρονικές εφαρµογές µε τις οποίες, από τον Οκτώβριο κιόλας -µε βάση το χρονοδιάγραµµα όπως έχει τεθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη- θα πρέπει να δηλώνουν όχι µόνο το ύψος των εσόδων τους, αλλά και το είδος των πωλήσεων κάθε µήνα (υπηρεσίες, εµπορεύµατα κ.λπ)

Βήµα-βήµα προς το µέλλον

Το «business stories» παρουσιάζει τις νέες εφαρµογές που θα συναντήσουν τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες στο περιβάλλον της ΑΑ∆Ε. Μπαίνοντας στο mydata.aade.gov.gr.:

■Οσοι εκδίδουν µέχρι 50 τιµολόγια ετησίως και έχουν τζίρο κάτω από 50.000 ευρώ θα βρίσκουν την επιλογή «Εισαγωγή Παραστατικού» για να δηλώσουν ένα προς ένα τα τιµολόγια που έκοψαν.

■Οσοι έχουν περισσότερους πελάτες ή υψηλότερους τζίρους και όσοι κάνουν πωλήσεις λιανικής,θα στέλνουν στοιχεία και θα συµπληρώνουν αυτοµάτως το Συνοπτικό Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και Εξόδων – ακόµα και ανά ηµέρα!

Big brother εσόδων και εξόδων

Το µέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και νοµικής µορφής.

Το Συνοπτικό Βιβλίο

θα το βρει στο Taxisnet η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελµατίας, εφόσον πληκτρολογήσει τους κωδικούς της επιχείρησής του.

Αντίθετα µε ό,τι ίσχυε στα παλιά βιβλία («διπλά», «κρυφά» κ.λπ.), τα ηλεκτρονικά θα συµπληρώνονται υποχρεωτικώς στην ώρα τους -ακόµα και αυτόµατα από τους πελάτες της επιχείρησης αν τυχόν φανεί «αµελής» ο υπόχρεος φορολογούµενος.

Υπό το βλέµµα της ΑΑ∆Ε τα λάθη δύσκολα θα συγχωρούνται. Το µέλλον που έρχεται ξεπερνά έτσι ακόµα και τα υπέρογκα πρόστιµα από 10.000 ευρώ και άνω, που ψηφίστηκαν την περασµένη εβδοµάδα και θα επιβάλλονται -υπό προϋποθέσεις- σε όσους… ξεχνούν να ενηµερώσουν εγκαίρως τα (χειρόγραφα) βιβλία τους.

Με τα νέα δεδοµένα, ο αντισυµβαλλόµενος ενός επιτηδευµατία µπορεί, εµµέσως ή αµέσως, να ενηµερώνει απευθείας στην ΑΑ∆Ε -και σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο- τα λογιστικά βιβλία για τιµολόγια που τυχόν θα παρέλειπε ή θα αλλοίωνε κάποιος πελάτης ή προµηθευτής του. Ετσι τα ηλεκτρονικά βιβλία αλλάζουν τα πάντα στις σχέσεις των φορολογουµένων τόσο µε την Εφορία όσο και µε τον λογιστή τους.

 Ανάµεσά τους, για πρώτη φορά, θα παρεµβάλλονται πλέον τα προγράµµατα τιµολόγησης, αλλά και οι Εξουσιοδοτηµένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης, δηλαδή νέοι πιστοποιηµένοι ιδιωτικοί φορείς που µέσω software και ∆ιαδικτύου θα εκδίδουν ή/και θα διαβιβάζουν στοιχεία Εσόδων – Εξόδων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.

Όπως εξηγεί ο Μιχάλης Πόλυγγερ, οικονοµολόγος φοροτεχνικός και γενικός διευθυντής του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

 «Οι επιχειρήσεις-οντότητες θα ενηµερώνουν τα έσοδα-πωλήσεις τους στην πλατφόρµα µέσω εφαρµογής εµπορικής διαχείρισης και ταµειακών µηχανών»

και«συνεπώς, μεγάλο πλήθος των αγορών-εξόδων θα ενηµερώνεται αυτόµατα στα βιβλία του λήπτη, τα οποία θα αναµένουν τον χαρακτηρισµό και την οριστικοποίηση από τον

. Ετσι «οι εποχές των πειραγµένων ταµειακών µηχανών και φορολογικών µηχανισµών, των πλαστών τιµολογίων και των εικονικών εταιρειών θα ανήκουν ανεπιστρεπτί στο παρελθόν πολύ σύντοµα», όπως τονίζει, ενώ και ο σύγχρονος λογιστής «απαλλάσσεται σε µεγάλο ποσοστό από τον διεκπεραιωτικό του ρόλο και µμετατρέπεται σε σύµβουλο-προστάτη της επιχείρησης, αλλά και θεµατοφύλακα των κρατικών εσόδων».

Ποιους αφορά το νέο µέτρο

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν αφορά τους ιδιώτες, αλλά µόνο όσους έχουν εµπορικό ΑΦΜ, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες (γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, φούρνοι, εκπαιδευτήρια λογιστές κ.ά.) είτε νοµικά πρόσωπα (ΙΚΕ – Α.Ε. – ΕΠΕ κοκ) ακόµα και αν εξαιρούνται από τον ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ενηµερώνουν την πλατφόρµα των ηλεκτρονικών βιβλίων, κυρίως µέσω των προγραµµάτων τιµολόγησης και των ταµειακών τους µηχανών για τις πωλήσεις τους συγκεντρωτικά από την 1/10/20 και -στις περισσότερες περιπτώσεις- ακόµα και online από την 1/1/21. Παράλληλα οι λογιστές, µέσα από τις λογιστικές εφαρµογές τους, θα αναλάβουν να καθορίζουν τον χαρακτηρισµό των παραστατικών που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από τη µεριά των εξόδων, σε δαπάνες και αγορές, εκπιπτόµενο ΦΠΑ ή µη, καθώς και των εγγραφών τακτοποίησης-µισθοδοσίας.

Η πλατφόρµα myDATA θα παρέχει και τη δυνατότητα για χειρόγραφη καταχώρηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις (νοµικά πρόσωπα) που εκδίδουν έως 50 παραστατικά το έτος και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις µε βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και τζίρο έως 50.000 ανά έτος.

Ευκολίες και παγίδες

Ουσιαστικά ανοίγει µια νέα αγορά µε ιδιώτες παρόχους και επιχειρήσεις λογισµικού που προσφέρουν αυτοµατισµούς και προγράµµατα τιµολόγησης τα οποία, µαζί µε τις ταµειακές µηχανές, καλούνται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για να γίνεται η ενηµέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στην ώρα της και χωρίς λάθη.

Πώς θα γίνεται όµως ηλεκτρονικά η ενηµέρωση των βιβλίων;

Οι επιχειρήσεις έχουν τέσσερις τρόπους για να επιλέξουν:

1. Μέσω των εφαρµογών «εµπορικής διαχείρισης», αυτόνοµα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της επιχείρησης.

2. Μέσω των παρόχων ηλεκτρονικής τιµολόγησης (έχουν ήδη πιστοποιηθεί 4 εταιρείες) που ενηµερώνονται από τις εφαρµογές «εµπορικής διαχείρισης» που θα επιλέξει η επιχείρηση.

3. Μέσω των φορολογικών µηχανισµών που ενηµερώνονται από τις «εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης».

4. Μέσω των ταµειακών µηχανών. Ειδικά για τις ταµειακές µηχανές, µέχρι την 31/12/2020, όπως προβλέπει απόφαση της ΑΑ∆Ε (Α1138/2020), θα µπορούν να καταχωρούνται συνολικά ανά µήνα.

Αλλά από την 1/1/21 πρέπει να γίνεται αναλυτικά ανά απόδειξη – µε µοναδική εξαίρεση τα πρατήρια καυσίµων που αποστέλλουν ήδη ανά ηµέρα και ανά απόδειξη.

Ωστόσο τα ψηφιακά ηλεκτρονικά τιµολόγια και η ανάπτυξη εφαρµογών δεν είναι δωρεάν. Το κόστος τους ενσωµατώνεται στις συµβάσεις που θα υπογράψει και θα συνάψει µια επιχείρηση-πελάτης.

 Οποιον τρόπο τιµολόγησης ή τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων και αν επιλέξει, όµως, πρέπει να προσέχει τα ψιλά γράµµατα.

Για παράδειγµα, επειδή οι σχέσεις µε την Εφορία είναι µακροχρόνιες (µε το δικαίωµα ελέγχων του ∆ηµοσίου για ελέγχους να ανατρέχει 5 ή και έως 25 έτη πριν) θα έπρεπε, π.χ., τα προϊόντα και οι συβάσεις να εξασφαλίζουν ηλεκτρονικό backup και δυνατότητα ανάκτησης των τιμολογίων τους για χρόνια µετά, ακόμα και αν στην πορεία ο φορολογούμενος διακόψει τη συνεργασία ή επιλέξει άλλη εμπορική εφαρμογή διαχείρισης ή νέο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Του Κ Ω Σ Τ Η Χ . ΠΛΑΝΤΖΟΥ από το Πρώτο Θέμα της Κυριακής 9/08/2020