Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP

#myDATA AADE
Μοιράσου το

Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί κάποιο πληροφοριακό σύστημα που (Πρόγραμμα τιμολόγησης – εμπορική διαχείριση κοκ) αλλά και το λογιστικό γραφείο με την λογιστική διαχείριση διπλογραφικών βιβλίων, μπορεί να αξιοποιεί το σχετικό API.

Οι προσφερόμενες λειτουργίες αυτοματοποιημένης διασύνδεσης,
είναι που μπορούν να επιτευχθούν από την εφαρμογή τιμολόγησης και λογιστικής διαχείρισης είναι :
1.Αποστολή δεδομένων για τα παραστατικά που εκδίδει.
2. Αποστολή χαρακτηρισμών εσόδων που αφορούν τα παραστατικά που εκδίδει.
3.Λήψη δεδομένων όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για αυτήν και έχουν
διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες στην ΑΑΔΕ.
4. Αποστολή δεδομένων χαρακτηρισμών εξόδων στην ΑΑΔΕ.

Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να επιτευχθούν σε περισσότερες από μια εφαρμογές δηλαδή η επιχείρηση (Οντότητα) μπορεί να έχει την εμπορική διαχείριση και να κάνει χρήση του 1-2-3 και το λογιστικό γραφείο που παρακολουθεί τα βιβλία της να κάνει χρήση του 4.

Προϋπόθεση είναι και δύο εφαρμογές να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του REST API της Α.Α.Δ.Ε

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι εφαρμογές δεν είναι συνδεδεμένες με την Α.Α.Δ.Ε αλλά καλούν το API ώστε να αποστείλουν τις πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myDATA .

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο που περιγράφονται οι παραπάνω λειτουργίες, καθώς και οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των σχετικών κλήσεων των προσφερόμενων διεπαφών REST API.