Επαγγέλματα που εκδίδουν λιανικές συναλλαγές χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού και φορολογικής ταμειακής μηχανής

Μοιράσου το

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εφόσον εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, οφείλουν συνδέουν την εφαρμογή τιμολόγησης με φορολογικό μηχανισμό που έχει ειδική κρατική άδεια. Το όνομα του φορολογικού μηχανισμού έχει ταυτιστεί και με την έννοια «Το μηχανάκι της εφορίας».

Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτήν την υποχρέωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές που εκδίδουν μηχανογραφικά παραστατικά λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων (και προϊόντων).

Οι επιχειρήσεις αυτές αν δεν διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα έκδοσης αποδείξεων έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση ταμειακής μηχανής.

Από τον 8/2020, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, έχουν επίσης την επιλογή αντί χρήσης του φορολογικού μηχανισμού να κάνουν χρήση αδειοδοτημένου παρόχου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργεί την ΠΑΗΨΣ, ενώ ο πάροχος δημιουργεί την ΥΠΑΗΕΣ. Και τα δύο είναι οι συμβολοσειρές που «κλειδώνουν» τα δεδομένα του παραστατικού, με την διαφορά ότι το παραστατικό με την ΠΑΗΨΣ αποθηκεύεται τοπικά ενώ το παραστατικό με την ΥΠΑΗΕΣ αποθηκεύεται στο διαδίκτυο.

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που η φύση της εργασίας τους είναι η παροχή υπηρεσίας (Ιατροί – δικηγόροι -Μηχανικοί – Εκπαιδευτήρια – κέντρα αισθητικής κα) , έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες που εξαιρούνται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 8/2020) .

1 Trackback / Pingback

  1. Από 1.11.2020 όσες επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις με μη αναβαθμισμένο ΦΗΜ διαπράττουν παράβαση – MyData News

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.